Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 39 )

fdioon onfctraldig. „ Stellen dan de fraaie Juffers , Myn Heer, eenig belang of eer in iets, waarin geene de minde verdiende gelegen is?"

Op dit zeggen ,dagt my, werd hy een weinig verlegen. Eindelyk kwam myn Vader,

overftelpt van vreugde, gelyk gy wel denken

kunt, dat hy zyn ouden vriend weder zag.

Heer Jasper maakte eene verbaazend lange vifite , en bleef tot dat de klok reeds drie uur in den namiddag had geflage®, gaande hy toen eerst naar huis om het middagmaal te houden: maar ik denk dat groote luiden hierin nog al vry wat verfchillen van het ander gedeelte der Waereld. Myn Vader en ik gingen zeer wel te vreden aan onzen eenvoudigen maaltyd van Salade met eijeren: — Ik moet u evenwel dit nog zeggen, dat de Baron by bet heen gaan my het een en ander inluisterde van „ een Engel" ! doch, wat hy daarmede zeggen wilde» weet ik niet.

Het is nu een week geleden, myne Lucia, dat myne Vader of ieder dag op de abdy, of zyn Vriend hier aan huis geweest is. Deze naauwe Vriendfchap zal zekerlyk voor myn

waarde

Sluiten