Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C37)

wenschte, dat al voorby was. O! Hoe geweldig fluiten my alle die praal en pligtplegingen! 'k wenschte veeleer,dat ik naar het hout-bosch gaan moest, om u, myne Lucia, aldaar aan het kleine hek te ontmoeten. Dit zou oneindig' beter fmaaken aan

Uwe Getrouwe Vriendin, F. B.

C 3

VIER-

Sluiten