Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C4i )

pligtende wyze, dat zy alles doen zou wat in haar vermogen was om my te dienen. Was

dit niet uitftekend vriendelyk? Zy is, naar

ik merken kan, verbaazend ryk.

Mevrouw Murray fcheen zoo veel behaagen te fcheppen in myn Vader, dat, toen hy de kamer uitging om in de tuin te gaan, zy-aan den Baron/zeide, dat zy zelve den Bisfchop van W over eene verhooging of bevordering zou fpreken. Kortom, myne Lucia, wy zyn behouden.

Goede Hemel! wat zie ik daar? een fraai

Rydtuig! • het zyn de Jufvrouwen ! .

Ik leg aanftonds myn pen neder. Verbeeld u eens myne verwarring — Martha, waarzyt ge? die arme meid is juist uitgegaan; wTel, dat is ongelukkig!

Onze edele gasten waren ten uiterfïen vriendelyk, en zeiden , dat zy veel fmaak vonden in ons klein verblyf: — Zy lieten geen hoek van huis of tuin onbezogt: voor ieder maakte ik een ruikertje van de fchoonfte Angelieren, en in het klimop-prieel ververschten zy zich. Juffer Cordon was zeer opgetogen , cn zeide, ik moest een nacht of twee by haar op de Abdy C 5 la-

Sluiten