Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(44)

om my teberigten, dat maandag de bepaalde dag voor ons reistogtje is. Ik wenschte van harte, dar myn waarde Vader mede van de party konde zyn, terwyl myn vermaak ook daar door grooter zyn zou , wanneer hy het met zyne Fanny konde deelen; maar ongelukkig heeft de Baron een dag bepaald, waarop myn Vader niet mede kan gaan, om dat hy in zyne andere parochie een lylrilaatfie moet bywoonen.

Wy zullen, naar het fchynt, maandag het middagmaal houden in het fchoone park, welk toebehoort aan Lord M— op Fair wood Hall. "Een koud Collaiion voor den avond zal'er mede genomen worden, en Juffer Gordon, die uitermate gezet is op het land, begeert, dat het zelve in een boèrfchen fmaak zal wezen. Ik twyifel niet of het zal een vermaaklyk togtje zyn. Wy zullen s' morgens reeds vroeg aftyden. Ik verzeker U, Lucia, dat ik my niet weinig vereerd acht, dat ik mede van deze party mag wezen.

Adieu! — Ik heb nog veel kleine dingen te doen, verfchoon daarom het kort afbreken van

Uwe toegenegene en zeer Gelukkige

F A N N Y.

VYF-

Sluiten