Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45 )

complimenten over myn gelaat, dat hy my nog nimmer zoo fchoon gezien had, en menige andere gekheden van dien zelfden aart.

De koets reed wakker voort, en wy kwamen om negen uur op de fchoone lustplaats van

Lord M in het naastgelegen graafïchap*

Hier liegen wy af, en, nadar wy het huis gezien hadden, (lelden de flegte Vrouwsperfoonen voor, dat wy de koude Collaiïon, die in de koets was mede genomen, in een klein prieeltje in het park zouden eten. Geduurende

dit ontbyt behandelde dit laage gezelfchap el-kander met zoo veel Vryheid, dat ik my daar over ten uiterllen verbaasde, en hunne geheele verkeering kwam my wonderlyk vry, ja zelfs boerachtig voor; maar, terwyl ik meermalen gehoord had, dat de Dames van aanzien nu en dan zeer vrypostig waren, en zich in haa.rfpreken een vryheid aanmatigden, die anderen van laager ftand zouden berispen, verbeeldde ikmy ook, dat het alleen fpreekmaniereri waren, die gewoonlyk onder zulke befchaafde luiden plaats hadden. — Onder het middagmaal — dit heb ik my eerst naderhand herinnerd — en na dat wy reeds gedaan hadden met eten, verzogt, ja dwong my de laage Branville telkens om een

glas

Sluiten