Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5*5)

andere Koningin uit een roman. Van Latyq en Grieksch , Juffer Belton, zult gy u niet dek-, ken of kleeden. —— Denkt gy, dat uw geleerdheid u overvloed zal verfchaffen? Ik denk

wel degelyk , neen! Nog eens, myne

waardfte, overweeg ernftig het geluk, dat op u wacht. Ik twyffel niet, of dees waardige, dees edelmoedigfte van alle mannen zal u na den dood van Mevrouw Branville zekerlyk trouwen."

Ik gaf haar met myn gelaat eene diepfte verachting te kennen, en zeide, „ loop heen. verachtelyk vrouwmensch, ga weg van my! "

„ Gy zyt een onverzettelyke ftyfkop," hernam dit vrouwmensch , toen de eerloze Baron ïn de kamer kwam met zyne andere medepligtige. Zy bleeven allen een kleinen afftand van my af v waar door ik niet dan maar fommige afgebroken woorden hoorde mompelen door de fchelmfche Murray, zoo als „ *t is beter in Londen — poeijers — hier — onmooglyk — fchreeuwen — opfchudding ."

„ Myn lieve Engel,"zeide daarop defchurk, naar my toetredende, „ neem toch myne drift in aanmerking —— let op de verftandige raadgevingen van deze goede Dame, en " — hier

wilde

Sluiten