Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 5« y

doorbrengen, om den Hemel om zynenbyftand te fmeeken."

m Ha! ha! zeer fraai gezegd," zeide de deugniet, en ging heen, fluitende de deur achter zich op het nagtflot. — Ik keek eens rond, en niemand ziende viel ik op myn knieën, en riep, terwyl de traanen uit myne oogen droomden, den Hemel ja dien Hemel, welke

voornamelyk de bedroefde onfchuld gedeflaat, om byftand aan. Myn God! zeide ik, verlos my thands, verlos my deze keer uit myne eljen(le! . Ik bleef, op myne knieën liggende , voort bidden: — in huis fcheen alles in

rust en ftils ■ Maar, Lucia, wat verfchrik-

te ik, toen ik, midden in myn gebed, een vrouwsperfoon zag in de kamer komen door eene kleine deur, die zy opende, welke ik tot nog toe niet gezien had, en die gemeenfchap had met een anderen uitgang van het huis!

Nu gaf ik my aan de uiterfle wanhoop

over, terwyl ik my verbeeldde, dat het de ondeugende Murray was, die met oogmerk kwam om den eerlozen wreedaart by my te brengen, en dat dus het oogenblik van myn verderf aanftaande was. En hoe onbefchryflyk

werd

Sluiten