Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6*1 )

liiüs juist in de kraam lag, en dat haar meester' gegaan was naar de groote Kermis te Lktndo. •>•>

very.

„ Ach ! myn Goede Sally -," zeide ik, „ help my toch om Gods wil, dat ik dien deugniet

ontvlugt: — wy moeten geen oogenblik

verliezen. Bedenk u toch fpoedig!"

Zy deed het onmidlyk; doch de volgende Brief zal u dit berigten.

Ik ben altoos de uwe F. B.

SES-

Sluiten