Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z E S t> E BRIEF.

U"we vorige getrouwe Salty, myne Lucia, bedagt onmiddelyk het volgend middel

om my te doen vluchten. Zy ontkleedde

zich, gaf my haar kleederen, en bezorgde my vervolgens een oude mantel, hoed, en gekoleurd voorfchoot; zy bad my ernftig nergens Voor te vreezen, want dat ik met het grootfte gemak het breede fchuifraam in die kamer zou kunnen uitkomen, en my dan met haar behulp in een klein tuintje, dat daar onder was, kon laten nederzakken, zynde het raam niet heel

hoog van de grond; dat ik vervolgens

niets anders te doen had, dan aan deregtehand den ^emeenen weg in te liaan, en dat die weg my in den tyd van omtrend drie uuren aan haar moeders huis zou brengen;

Welk een aangenaam nieuws was dit voor uwe Fanpy? Ik herinnerde my aanftonds hare braave moeder — dezelfde, die myne Lucia, toen zy die zwaare koortfen had, zoo zorgvuldig

Sluiten