Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van die edellui!" zeide zy uitermate vetblyd, dat ik by haar was „ maar je zult hier veilig wezen, tot dat myn zoon James, die een timmerman van zyn ambagt is,u thuiskanbrengen; wanthy heeft een merry,die wonderwel voor twee menfehen gefchikt is: maar kom,

, Juffer Fanny, jy moet een kopje thee drinken, en in myn warm bed gaan. Jy zult hier zoo veilig wezen, als een dief in de molen, zoo

' als men zeid."

Die arme goede ziell zy deed my grimlagchen. Ik nam haar vriendelyk aanbod aan om my ter rust te begeven, irfdè fïreelendehoop , dat ik den volgenden dag myn vader zou zien, voor wien gy ligt denken kunt dat ik uit hoofde van myn afwezen ten uiterften bekommerd was, fchoon ik toen echter waarlyk geloofde, dat de eerloze B anvilk een knegt met de bewuste bootfehap gezonden had,.gelyk hy zeide

dat hy zou doen.

Ik ging naar bed, en fliep zeer gerust tot negen uur in den morgen. maar eer ik voort-

ga met myn verhaal, zal ik eens even kykea naar myn waarden vader, vóór wiens bed ik nog zit 'te fchryven. — Hy flaapt nog, Lucia l — is nog geduurig in eene diepe fluimering —

God

Sluiten