Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C6> ) . ( f

God geve, dat ze gunftig zy, en zyne bntflelde leevensgeesten doe bedaeren! — nu gaa ik voort.

Ik ontwaakte in de bóeren *ftulp, zoo als lk zei<*e, niet voor negen uur, toen de goede vrouw my iets kwam zeggen, daar ik zeer bedroefd om was, namelyk, dat haar zoon James onmogelyk met my kon gaan voor op den volgenden dag uit hoofde van eenige gewigtige bezigheden: „ maar vervolgde zy," wees jy flechts wel te vrede, juffrouw Fanny, want hier moet' je veilig wszqn: hier, in deze kleine kamer zult ge huisvesten. Het beste, dat ik heb, is tot je dienst. Geloof me, Juffrouw* ik hou van u zo veel als van myn waarde Juffrouw Lucia, en van haar hou ik zoo veel als van my zelve.

Nog meer verlegen werd ik, toeri dé goedé vrouw my vertelde, dat ik omtrend dertig uuren van huis was; zoo loos was de ondeugende Baron geweest met my zoo diep landwaarts in te brengen —en ik was, gelykgy ziet, onder een volflrekte verpligting, om in diÉ klein geheim verblyf een dag- langer te vertoeven, om dat ik na ryp overleg liever verkoos, dat my de zoon van deze oude vrouw thute E 2 zou

Sluiten