Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deiyk hebben my eenige luiden hier om ftreeks onderricht, dat gy met uw meid naar eene begraafnis waart hier eenige uuren van daan ——~ ik kon echter niet rusten, voor dat ik het uge-

segd had; maar helaasj ik vrees, dat

het te laat zal wezen om de arme Juffer te redden." ~

Wat de man verder zeide , weet Martha niet; want op dit oogenbük, helaas!, viel myn vader, die zoo deerlyk verfckrikt was, met een zwaare zucht van zyn floei op de grond , roepende niet anders, dan met een jammerlyk geluid, „ och myn kind!. —— och myn kind!

Pe man hielp Martha om hem in huis te brengen en te bed te leggen, waar hy in zoodanige flaauwte geraakte, dat men verfchei'de

buuren in huis riep. Gy weet, myne

Lucia, hoe zeer de braave man -by alle zyne

buuren bemind is; zommigen gingen naar

£ ——- by den Chirnrgyn Hutton, die tevens zeer ervaren is in de medicynen, met verzoek om by hem te komen. —— Hy kwam oogenbliklyk, en deed hem aanftonds aderlaten, waarop hy zyne oogen opende, en die naar de omfhnders wendende, naar zyne dochter vroeg.

Sluiten