Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ochter: ■ Zy is behouden weérom geka-

men." — Maar ach Lucia, hy kende my niet* — Ach! leef ik nog om die te moeten fchryven? — Hy keek my zeer fterk aan met eene mymerende houding, en my van hem terug ftootende, riep hy, „ deze mynTrind! — myn Fanny! neen neen het is dat eerloze vrouwmensch van Londen,die bedrieglter, die met het gruuwzaam oogmerk gezonden is om myne onfchuldige Fanny te verftrikken." ■— Daarop mompelde hy eenige woorden binnen

s'monds ■ • „ waarom waren wy toch oude

fchoolmakkers — en op het zelfde Collegie. — Foei! dien trouwlozen verraader."

Ach, Lucia, hoe hevig werd ik ontroerd, dat ik deze aandoenlykemymeringen moest hoo» ren j —Maar daar zie ik Mr. Hutton in de kamer komen. Ik zeide hem, dat myn vader, omtrend een uur of drie zagtjes geflapen heeft. Hy befchouwt hem met eene diepe en ontrus^ rende oplettendheid. My dunkt, ik hoor hem zunen, en zie hem zyne Schouders ophaalen ; maar myne verbeelding kan my wel bedriegen. Deze heilzame flaap moet hem ongetwyffèld tot bedaaren brengen! Een draal van hoop doet zich thands'Voor my op, en belooft my een

ge-

Sluiten