Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( SS)

ter is. —- Zy is gelyk gy weet, thands onder, myn opzigt, en ik verbied haar voor als nog. volftrekt om te fchryven.

(VERVOL G/)

Dezen morgen bragten wy onzebeminnelyke, jonge vriendin met ons naar huis. . De kleine ftulp , weleer het aangenaam verblyf van, fierlyke eenvoudigheid , vergenoegdheid en deugd, heb ik toegefloten. Het komt my best voor om alle de goederen te verkoopen, en de boeken zal ik in eens aan een geleerden Edelman hier om ftreeks trachten over te doen.

Van de verkooping denk ik zal niet veel koanen, en hiervan zullen ten eerden eenige weinige noodzaaklyke fchulden moeten betaald wor den. Eenige van de beste Griekfche en Latyn fche Schryvers zal Juffer Fanny voor zich zelve houden, dezen noemt zy hare geringe bezitting. Daarenboven zyn 'er nog verfcheide ftukfcen van haar eigen opftel in manufcript. Da Hemel geve, dat haar fmaak voor de letterkunde haar voordeeiig zyn zal; doch ik vrees het tegendeel.

Myn

Sluiten