Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(87)

Myn vrouw die gy weet, dat goed maar eenvoudig is, zegt dikwyls, dat zy liever wenschte, dat Fanny tot de naaide, dan tot de pea was opgevoed, naardien zy zich door het eerfte nog gemaklyk een ligt onderhoud zou kunnen bezorgen ; maar gy kunt gerust wezen, Mejuffer, dat zy daarvan aan Juffer Fanny niets het minfte laat blyken. Wy doen al wat wy kunnen, om haar te vertroosten, te onderfteu-

nen en raad te geven, Deze dierbaarfte

vriendin van uw hart maakt u haar hartelyk compliment, en hoopt eerlang in ftaat te zyn om zelve aan u te fchryven. Myn vrouw en verder huisgezin voegt daarby hare eerbiedige groete aan n en uwen vader; ik ben,

Mejuffer!

Uw zeer Gehoorzame, en ^ Onderdanige Dienaar

JOHN HUTTON.

P. S. Wy hebben de oude Martha met ons genomen. Deze oude meid heeft niet alleen by Juffer Fanny, maar ook by haar moeder al F 4 vroeg

Sluiten