Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cast 5

AGTSTE BRIEF.

Juffer belton^ Juffer wilmot,.

15 NovemK

Eindelyk, myne Lucia, ben ik weder zoo verre gekomen, dat ik de pen kan opvatten.

Helaas! myn waardlte, ik ben al dien tyd, na dat Mr. Hutton aan u gefchrevenheeft, ziek, ja zeer gevaarlyk geweest; en zonder de ongemeene vriendelykheid en kunde van dien waardigften man, en. zonder de tederhartigheid zyner uitmuntende vrouw, zou ik nu reeds in het graf zyn geweest.

Zy hebben my met eene volkomen ouderlyke genegenheid behandeld. Ach, myn vriendin, hoe weinig weten wy, wat wy al of niet kunnen doorftaan ! toen ik den besten der menfchen, mynen nu zaligen vader verloor, dagt F 5 *k»

Sluiten