Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C9iy

alleen moet ik u berigten, dat de arme getrouwe meid, die myne waarde ouders in alle hunne rampspoedige omftandigheden zco eerlyk gediend , en my in myne kindsheid heeft opgevoed, een week, nadat wy hier gekomen zyn, dood in haar bed gevonden is. Zy lag als in een zagten flaap , en is waarfchynlyk uitgehongerd. Van dien dag af, dat zy geloofde,, dat haar

arme kind, want dus noemde zy my uit

hartelykheid —■— door den eerlozen deugniet verleid was, heeft zy naauwiyks eenig voedfel gebruikt. Ach! leef ik nog, om te moeten fchryven, dat een eerloze fchurk myn armen, besten Vader in het graf geholpen heeft?

Een eeuwig verderf zal zyn lot wezen,

en zyn geweten zal voor hem fcherper zyn dan een tweefnydend zwaard.

De arme braave Martha heeft een klein ftukje papier in haar zak nagelaten, waarop zy gefchreven heeft, dat zy gaarne wenschte begraven te worden aan de voeten van haren waardigen meester. Aan het zelve was nog een ander fl.ukje vastgefpeld, dat zy haar uiterjle wilgenoemd heeft * en waarop zy my nalaat twee

gouden ringen haar bybel en een

paar zilveren gespen, die zy van myn waarde

moe-

Sluiten