Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 94 3

zynde dit myn geheele erfdeel — die ik voor my zal houden; want ik hoop, dat de kennis van deze taaien my voortaan voordeelig zal wezen. — Nóg heb ik ee.i aantal digtftukjes, liederen en herderszangen, die ik met eenige vertaalingen uit het Grieksch, door my vervaardigd , in druk denk te geven, als ik wat bedaarder van geest zal weZen: Myn voornaamfte hoop 'echter fteunt op een treurfpel, daar ik u in het Voorleden Jaar van gefchreven heb! — myn Vader gaf my het plan daar van op, en ik heb 'er reeds twee en een half bedryf van gefchreven. Ik denk, dat ik by myne Tante aan huis wel gelegenheid zal hebben om het ten einde te brengen, en myne 'Studiën te vervolgen.

Ach, myne Lucia! mogt ik by u zyn om myhe fmart in uwen getrouwen boezem, dien zetel van het tederst vertrouwen, uit te ftorten — om u alle myne vrees, en angstvallige bekommeringen te openbaaren! — Hoe droefgeeftig helaas! is de gedagte, dat de waardlte vriendin, die ik nu nog op de waereld heb, aan de andere zyde van den aardkloot woont! — en, hoe droefgeestig is het voor my niet, als ik dan eens nadenk, dat gy tegenwoordig nog niets hoegenaamd weet van de onheilen, die my in

de

Sluiten