Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 96 )

zoo menigmaal plagten te ontmoeten! ~—-

Hard • ten uiterften hard was het my^

om deze geliefde tooneelen voor altoos te verlaten! . Ongelukkig ook reden wy, toen ik

met den Heer en Juifrouw Button naar hun gastvrye huis ging, door het kleine dorp, en vlak voorby het huis, waarin gy plagt te woonen.

. - Den kleinen toegang tot het zelve, welk

ik zoo dikwyls doorgerend heb uit blydfchap van u te zullen ontmoeten , is nu overgroeid en donker: en op zekeren afftand* thans helaas! zoo droefgeestig voor my! -— hoordé ik nog de duifjes kirren, van welken wy zoo' veel werk maakten. Ja Vriendin, als ik om myn tegenwoordigen bedroefden toeftand denk, en dien vergelyk met die vorige bekoorlyke dagen van gelukzaligheid en zorgeloze rust, ach! dan Wordt my het hart van een gefcheurd.

ïk verwonder my, dat ik nog geen brief van myn Tante gehad heb: doch ik kan by geene mogelykheid weten, wat haar hier in verhinderd heeft. ~. Daar word ik geftoord - Peggy Button roept my beneden om in de tuin te wandelen. -Ja lieve meid! _ ik zal komen. - Deze Waarde vriendin , Lucia , laat my naauw-

lyks

Sluiten