Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C98)

NEGENDE BRIEF.

i Decembé

Gister kwam de lang verwachtte brief van myne Tante: ik zal 'er vooraf geene aanmerkingen over maaken, maar hem voor u overfchryven.

Mevr ouwe Grimston aan Francina Belton,

Grimfion • h§ufe*

Waarde Nicht!

Ïk ontving uwe droefgeestige brief, en ik geloof wel, dat uwe toeftand zeer beklaaglyk Is, verlaten en ongelukkig zoo als gy tegenwoordig zyt, weet ik niet wat ik u raaden moet. Ik ben zekerlyk bedroefd over de dood Tan de man die myn onvoorzichtige zuster goed

dagt

Sluiten