Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( tca *)

Vervolg van Juffer Belton.

Welk een brief is dat van myn Tante! , ■ \ Ik heb wel twee uuren gefchreid, toen ik hem, gelezen had. — Maar zagt. laat ik liever denken, en dankbaar zyn, dat ik nog deze. befcherming zy is dan zoo zy is genieten mag, dsar honderde jonge fchepzelsr in de zelfde armoedige omftandigheden zynde, mogelyk niets hebben, om hunne ongelukkige hoofden op neder te leggen!

Ik heb het aanmerklyk gefchenk van myne Tante eens nagezien, en het beftaat in een oude havenloze zwarte zyden Japon en een kaale

gaazen hoed. Ik ben waarlyk zoo dwaas

geweest, om uit myn klein overfchot my zelve i\\ een ordentelyk rouwgewaad te Heken over den beften der menfchen, en den tederften vader, maar hoe zeer zy dit verfoeien mag , kan ak niet zien, dat ik daaraan misdaan heb. Gy ziet, myn waardfte, wat foort van ?rouw

myne Tante is. Maar laat ik myne vrees.

voor een toekomend noodlot verbannen: dezelfde goede Voorzienigheid, die akoos genadig en regtvaardig is, zal my dit vertrouw

ik volkomen-by aanhoudendheid befchermen.

Ach,

Sluiten