Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 103 )

,., .... Ach, myn Lucia! hoe zal ik deze minzame waardige vrienden, den Heer en Jufvrouw Hutton kunnen verlaten! Hunne behandeling omtrend my is allertederst, en regt vaderlyk.

De woensdag is eindelyk gekomen, en ieder oogenblik verwacht ik den man te paard, die my naar Grim/ion-houfe zal medenemen.

De goede, Jufvrouw Hutton drukt my aanhaaren kloppenden boezem: Zy is zeer bekommerd over my, dat ik te paard zal vertrekken in de diepfte fneeuw, die wy zedert eenige Jaaren gehad hebben. Zy vreest voor myne gezondheid, en acht zich zelve gelukkig, dat zy geen zoo wreed hart bezit, als zommige andere menfchen. Zy

Op het oogenblik komt de hupfche man. Ik moet my zelve los fcheuren van deze waarde

vrienden. Adieu, adieu voor het tegen"

woordige.

In het dorp LIanville,

Zie daar dan, Vriendin, my, God zy dank, in een kleine herberg aan den gemeenen weg G 4 aan-

Sluiten