Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thands in myne bezitting is; Myn vader, die zeer veel van my hield, terwyl ik zyn éénig kind was, verkoos, my niet alleen eene opvoeding te geven boven den rang, in welken ik

leefde, maar gaf my de keus want hy zei-»

de, dat hy van zyn zoon een Heer wilde maaken . om, of een regtsgeleerde, of een

Geestelyke , of een koopman te worden.

Ik verkoos het laatfte, en moest derhalve in myn agttiende Jaar naar Londen, alwaar ik by een Koopman van het eerde aanzien kwam, blyvende daar geduurende den tyd van zeven Jaaren in eene algemeene achting. Omtrend dezen tyd trouwde myn patroon , die een oude weduwenaar was, een Jonge Juffer van eene matige fchoonheid, doch die geen geld had. Myn patroon was nog geen drie maanden getrouwd geweest, of hy miste verfcheidene zommen gelds. Zyn vermoeden viel ongelukkig, door aanhitzing van zyn vrouw, op my, en, fchoon hy zelf betuigde, dat het zeer vreemd was, dat ik, na hem zoo veel Jaaren met de ftriktfte eer^ lykheid bediend te hebben, eindelyk nog oneerlyk zyn zou, werd ik echter gegrepen, en in hechtenis gebragt." „ Onder myne kennisfen was het vermoeden

ge-

Sluiten