Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ïï3 )

daar !k valfchelyk mede betigt was, geftolear, had om de verkwisting te betaalen van een officier van de armée, die langen tyd haar galant was geweest: Maar wat zou ik toen doen ? Ik had geen hulpmiddel tegen de fchande, die ik ondergaan had, noch eenige vergoeding voor het ongelyk, welk men my in myn karakter had aangedaan,en fchoon myne onfchuldopenbaar bekend was, wilde echter niemand my in

zyn dienst hebbenó Om dat ik maar op

het vermoeden gevat was van myn patroon beftolen te hebben, fcheenen zelfs myne kennisten my te myden: kortom, ik ondervond de helft van die genegenheid niet , toen % ontflagen was, als ik genoten zou hebben, indien ik veroordeeld was geworden. Zoodanig is de gefteldheid der menfchen! —;—Myn toeftand intusfchen was zeer ongelukkig. Ik was beroofd van myn karakter, van myn vader, en van de vrouw van myn hart. —- Eindelyk befloot ik in myne droefgeestigheid, daar ik my toen in bevond, om te gann reizen, en my zeiven door eene afwisfelende verfcheidenheid van tooneeien zoo veel mogelyk te vermaa-

ken. Vyftien Jaar bragt ik daarmede door,

H en

Sluiten