Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "4 )

en na dien tyd te rugkeerende, zette ik rnyop eene landhoeve neder,die ik , als hebbende voor my een genoegzame duiver om van te leeven, in de parochie daar de Heer Grimftw woont,

gekogt had. • Ik verkoos die plaats boveri

alle anderen in de waereld, om dat aldaar myne waarde en voor altoos betreurde Nancy begraven ligt: en ik denk daarom het overige van myn leeven ook aldaar te fiyten. Ik geniet daar een aangenaam foort van droefheid, befuande namelyk hierin, dat ik dikwyls het graf van myne waardlte vriendin ga bezoeken; weinige dagen gaan 'er Hechts voorby, of ik befproei het zelve met myne traanen."

Hier eindigde Mr. HM zyn verhaal, welk my zeer fterk heeft aangedaan. * Wy eindigden vervolgens ons kleine avondmaal, en thands ben ik in myn klein Gaap - vertrek, alwaar ik het voorgevallene op dezen dag aan de vriendin van myn hart zit te fchryven.

_/ ik had een Épictetus en Horatius mede

genomen om my te vervrolyken; maar myn reisgezel heeft my zoo vermaakt, dat ik geen gelegenheid gehad heb om my ergens anders

mede bezig te houden; ,

«Goe-

Sluiten