Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 119)

karakter het best doen kennen. Myn Tante is, zoo my voorkomt, zeer fchoon geweest, en fchoon zy byna vyfcig Jaar oud is, blyven 'er echter nog trekken over van een fchoon gelaat; dit fchynt zy tegenwoordig nog wel te willen weten, want zy bekeek haar zelve dikwyls in de fpiegel, toen zy met my fprak. — Zy was magtig opgefchikt en gepoeierd. Wel Lucia, ik heb bezit genomen van myn

kamer, zoo als myn Tante het noemt:

Het is genoeg om iemand van den naam van kamer een walg te doen krygen; want ik geloof waarlyk dat het niet meer is dan een klein prullen - hok, daar zy een oude gefcheurde beddetyk voor myn gebruik hebben higeftopt. Het is heel boven aan de top van het huis; de meubilen beftaan in één half gebroken ftoel, en een tafel met drie pooten. Ik ben echter dankbaar, dat ik een kleine fchuilplaats voor my heb.

Ik werd vervolgens naar beneden geroepen om thee te drinken: — myne nichten keeken my zeer fterk aan: zy fchynen ouder dan ik: beiden in den hoogften trap gemaakt, tamelyk lang van perfoonen, maar zien 'er bleek H 4 en

Sluiten