Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^roote geest te hebben, en ook hiermede , dat zy de aanzienlykfte vrouw is van het ganfche land hier om ftreeks.

Myn Tante heeft aan dit klein verblyf, dat waarlyk niet meer dan een zindelyk boerenhuis is, den grootfchen titel van Grimflon-houfe gegeven, en hiermede legt zy haar karakter genoegzaam aan den dag. — De ligging van deze plaats is ten hoogflen onaangenaam, name* jyk vlak aan een leelyk uitwaasfemend moeras. — "Er is hoe genaamd geen boom te zien, uitgezonderd eenige weinigen in een hoek van de tuin, welk het bosch genoemd wordt, waarin een foort van kleine heuvel is, welk den ;:aam draagt van den Gothifchen Tempeh

Maandag 10 Decemb.

Ik ben hier reeds meer dan een week ge. weest, Lucia, en heb in al dien tyd waarlyk nog geen goed maal gehad. Ik ben fchier uitgehongerd fchoon ons middagmaal alle dag

volgens het zeggen van- myn» zuinig overleggende Tante, zoo prachtig als aan het Hof is: wy hebben, om met Swift te fpreken, alle dagen in vyf Delffche Schotels met dan yyf nieten.

5 Ons

Sluiten