Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 1>J2 )

. Ons avondmaal beftaat meest uit drie ge-

braaden appelen, en drie gebrande aardappelen, en dit wordt met een zwier opgedischt of het by den grootften edelman was, met een' com* méde ïn de kamer, en een ftomme knecht aan de tafel. Zuure rozynen-wyn wordt hier i^W^ ftac, en gewoone ftremzel- kaas wordt Parmezaan genoemd.

Myne nichten hebben noch gehoor noch iTen\ om te zingen; maar terwyl de mufiek eene bezigheid van de mode is, hebben zy ook een ouden mufiek - meester, die van eene ver afgelegen plaats 's weeklyks by haar komt.

Dees Heer verzogt my op zekeren dag een airtje te zingen; ik deed dit zoo eenvoudig, als ik gewoon ben, (>ant gy weet fa verfta niets van de mufiek-nooten) hy prees echter

de kunsteloze uitvoering. Myn Tantekeek

zeer. misnoegd, en zeide, dat Zy niet weder verlangde myn gillen te hooren, want dat zulks de fmaak van haar dochters bederven zou. Waarlyk , Lucia , uwe ongelukkige en neerflachtige Fanny heeft het hart niet meer om te

zingen. De befchimpingen, die zy ieder

oogenblik lyden moet, zyn byna niet langer te verdragen.

Woens-

Sluiten