Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C |24 3

eten zou denken. Kortom, 'er gaat geen dag voorby, of ik word voor de gek gehouden; ^an eens noemt men my, de wysgeer in de vrouwenrok, dan weder met eene andere befpottelyke benaaming, zoo dat ik met Julie in Shakesp?ar wel mag uitroepen,

„ Is 'er dan nergens eene medclydeude

magt, die op myne diepe droefheid

nederziet?" Monfon , zoo als myn Tante haar meid .noemt, is my echter goedgunftig. Geloof my, Lucia, was het niet deze braave vrouw, die my hielp, ik zou volftrekt reeds van honger vergaan wezen. Myn Tante heeft met alle hare zuinigheid den uiterlyken fchyn van een grooten ftaat te voeren; en verkiest om in navolging van de groote luiden zeer lang aan het decert te zitten, fchoon hetzelve alleen uit befchimmelde walnooten of rotte appelen beftaat. Waren deze myne nabeflaanden in bekrompen omftandigheden , ik zou medelyden met hun hebben; maar geloof my, het is hier juist anders om. — Myii Oom heeft een aanzienlyk vermogen, en kan met regt een ryk man genoemd worden; — maar deze vrekachtigheid

komt

Sluiten