Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt alleen uit het zuinig overleg van myne Tante voort. Zyt hartelyk gegroet van

y

uwe

F. B.

Hier is een tusfchentyd van drie maanden,in welken de briefwisfeling van Juffer Belton met hare vriendin wel onderhouden is, doch terwyl ze, fchoon niet onvermaaklyk, echter tot de draad der gefchiedenis niet onmiddelyk behoort, is dezelve daarom door den uitgever achter weeg gelaten.

ELF-

Sluiten