Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 126 )

ELFDE BRIEF.

Grimfton-Houfe, 3 van April

^ch, Lucia, was ik in plaatfe van zulk een ellendig fchepfel als ik nu ben, maar een boerenmeid* die of de fchapen weiden, of de koeijen melken, of het laagfte werk der dienst-

baarheid doen moest! Myn Tante fchynt

my hier om geene andere reden te houden,dan om my tot een voorwerp harer befchimpendè

trotsheid te Hellen. Gister was hier een

groot gezelfchap aan huis, en 'er gebeurde weder iets, welk my al myn geduld heeft doen verliezen;

Myne nichten hadden de wreede onbefchaamdheid om my van boven in de zykamer te roepen, omdat zy wilden, „ dat ik een voordel van Euclides zou verklaaren." Geloof my, dit gefchiedde nergens om, dan om dat zy zich ten mynen koste wilden vermaaken. Toen ik zeide, dat ik daar geen kennis van had, en dus

haar

Sluiten