Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar verzoek gèenzins kon voldoen, fchaterden zy openlyk uit van het lagchen, en zeiden , „ wel, arme Fanny, nu blyf je met al je verhevene kennis zitten ! Mevrouw Lem's wilde gaarne, dat gy een treurzang op de dood van haar fchoot-hondje maakte, en myn Heer Broim wenschte wel, dat gy een bruiloftsdicht famen-

ftelde op zyn aanftaande huwelyk. Als je

vaerfen moet maaken, dan zullen wy werk genoeg voor je vinden. Deze Dames hebben

nog nimmer eene Schryfster in perfoon gezien."

Deze wreede befchimping dagten myne fpy-

tige nichten dat zeer aartig was: Dezelve

perste my een traan uit de oogen; en het gezelfchap zelf, dit moet ik bekennen, nam zeer weinig genoegen in haar gefnap; maar fcheen my met een oog van medelyden aan te zien.

Myn Oom, die nu weder vanzynjaarlykfche podagra herfteld is, en die, als myn Tante hem niet begluurt, my dikwyls een zagtenoogwenk van goedkeuring geeft, deed toen ook zoo, en zeide ftilletjes tegen my, dat ik maar niet ontfield moest wezen. ,

Dit paar leidt , niet tegenftaande de voikoinene onderwerping van den man aan zyn vrouw,

een

Sluiten