Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C I2s>)

chkis met vier paarden komt de laan op ryden voor het huis, met drie knechts daar naast te paaiïiyefl myn Oom gaat ter zyde vandechais!

,_ wat 0f dit beduiden zal? Ik hoor

myn Tante roepen, Betty.r Sufan, Peur, waar zyt ge lui? Toe gaauvv; vliegt! opent de deur van de beste zykamer,- en legt 'er het karpet neder! Carotina, Emilia, loopt fchie-

iyk , en zet je beste mutfen op, en doet je kante luhhens aan." Hemel! wat of'er te

doen is ? • Doch ik zal my hier maar {til

houden, en alle die ftaatfie eens afzien. Goede

God! — wat zie ik ? myn Tante

k>opt zelve naar de buitenfte deur toe! -

Een jong Heer wordt door zyne knechts uit de

chais gedragen! zou hy dood-zyn? —

neen: & zyn eene arm hangt leevenloos by

zyn lyf myn Oom onderfteunt zelf zyn

hoofd, 't geen fchynt of het gewond is, en op zyn fchouder neêrgebogen ligt. Hemel! wie

of dees vreemdeling is? Hy fchynt nog

Jong Cwant ik kan door myn kleine raam degeheele droevige ftaatfie zien) en hy ziet 'er zeer fchoon uit zyn nieöi haair los neder handende! -

Zoo op het oogenblik komt Monfon om,een ï flesje

Sluiten