Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 130 }

flesje hartshoorn, dat toevallig hier op de kamer ftond. ■ Zyzegtmy, dat dees fchoone

jonge Heer niet minder is, dan de Edelman Charles Belford, die omtrend twee uuren hier van daan met zyn rydmig ongelukkig is omgevallen'. ■ Zyn arm fchynt gebroken , en men

vreest dit ook. van een zyner fcheenen, daar het

wiel van de chais over gegaan is, ook

is zyn hoofd zeer gewond, om dat hy op een rotsachtige fteen gevallen is. Die ongelukkige man! is dit niet een droevig voorval,

Lucia ?

Myn Oom deed, naar het fchynt, zyn achter middag tourtje , reed 'er juist voorby toen het gebeurde, hielp de knechts om hem weder in het rydtuig te ligten, en bood, toen hy zyn naam en karakter hoorde, en toen hy vernam, dat hy van het naastgelegen Graaffchap kwam 9 alwaar hy tot lid van het Parlement verkozen was, zeer beleefd zyn dienst aan, en verzogt, dat men hem naar zyn huis zou brengen, vermits 'er hier om ftreeks in den omtrek van zeven uuren geen gefchïkt verblyf was om hem te ontvangen; want in het naaste dorp zyn niet dan ellendige hutten te vinden. Terwyl de wond van den ongelukkigen Edelman zoo hevig

Sluiten