Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *3S )

en zoo deed hy ook omtrend u, Emiliaï, -—■ Wel! ik heb den vorigen nacht een aller-

vreemdfte droom gehad! my dage, ik zag

één van u beiden, maar wie, dat weet ik niet regt, van het hoord tot de voeten, even als een "bruid, in het wit gekleed, en een vriendelyk aartig jong Heer by u ftaan."

Myn Oom, die zyne dochtersallertederstbemint, begon zoo hanig te lagchen, dat hem de lever fchudde.

„ Fanny,'''' zeide zy tegen my, en dit is de eerfte keer, dat zy my zoo genoemd heeft, „ gy moet, als dit eens gebeuren mogt, een

Vaers op dit voorval maaken. Wel! —-

niets is 'er dat onmogelyk is. Belford! —

Belford! wat een heerlyke titel is Mevrouw

Belfordr

„ Wel zeker f zeide myn Oom , „ en \ geen nog vry wat meer afdoet dan een titel ot benaaming, het is een man, die een grooten Haat voert. Nog onlangs k hem by het overlyden van een Oom een aanzienlyk kapitaal van gereede penningen te beurt gevallen. — Ik heb by gelegenheid, dat hy tot Parlements-lid voor -— gekozen is, zeer veel goeds van hem geboord."

5, Goe-

Sluiten