Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 139 )

,, Goede Hemel!" zêide myn Tante, „ getrouwd te zyn aan een lid van het Parlement! Als dat eens gebeurt, Caroline, dan kunt gy ieder keer, als het Hooger-huis vergadert, naar Londen gaan." —^ „ Maar," zeide ik zagtjes, Want my dagt in dit tooneel van algemeene vreugde ook wel een woord in het kapittel te mogen brengen; — „ wie weet, of de Edelman niet een getrouwd man is?"

„ Neen, neen 1 " zeide myn Oom, „ neen, zeker niet^ hy is nog een vryer, daar wil ik Wel voor in liaan. Wel myn lieffte fchat," vervolgde myn Oom jegens'myn Tante, „ nu hebt gy het my in myn hoofd gebragt; ja, nu herinner ik my ook, dat de Heer Charles onze Caroline met een byzonder foort van opmerking aanfchouwd heeft. "

' Wy Honden allen op om naar bed te gaan„ Myn Oom gaf myn Tante op de trap een hartelyke kus, en de meisjes begonnen bok zoo

wat met elkander te meesmuilen zoo vro-

lyk waren zy.

„ Sus — fus!" zeide myn Tante, „ je zoudt den Baron wel ftooren,"

' Ik ging naar myn vertrekje in den top van het huis, en, terwyl ik nog gansch niet ge-

fchiki:'

Sluiten