Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 143 )

eer geven om dezen namiddag thee by u re

komen drinken. ■ Eilieve, Mevrouw Grim*

fton," zeide de Heer Charles, o Juffër

Fanny, wat is hy een vriendelyk Heer! —

„ Ik bid u, zeg my doch eens, hebt gy niet nog eene andere dochter? — My dunkt dat ik op den dag waarop ik hier gekomen ben, nog een andere Jonge Juffer gezien heb: — Indien zy uw' dochter niet is ,N dan is zy evenwel ten minften van uwe familie. — Maak doch metmy geene complimenten, Mevrouw! —Wie deze Jonge perfoon ook zyn mag, wees zoo goed, bid ik u, van haar mede te brengen, want ik ben een geflagen vyand van zoo veel pligtpleegingen. — Is zy een nabeftaande van u?" — Mevrouw kreeg op deze vraag een kleur zoo rood als fcharlaken. „ Zy is — zy is — rayn Heer Charles, een meisje, dat ik uit liefde on« derhoud." —— Dat arm jong meisje! „ zeide hy;" maar terwyl zy de gezellin van uwe dochters is, laat haar allen bid ik u, gefamenlyk binnenkomen. Ik dagt waarlyk, dat zy een

nabeftaande van u was, want, zoo my voorkomt , gelykt zy zeer veel naar u, Mevrouw

Grim/Ion!" Myn arme Mevrouw —

rdznk 'er om, Lucia- dat het de woorden van

Mon-

Sluiten