Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïarfching overweldigd is ? _ Zorg en kommer , Lucia, vertederen op eene zonderlinge wyze het menfchelyk hart, en maaken het zelve uitnemend gefchikt om tedere indrukfels te ontvangen: en daar ik verlaten, en myn hart mistroostig was, fcheen het dezen edelmoedigen man om zyn medeiyden te fmeeken. '

Dan, het zy genoeg! Ik wensch maar,

dat hy myne herderszangen zal te rug geven — doch ik word op dit oogenblik beneden geroepen.

Myn' Tante riep my beneden om voor haar terwyl zy het verbaazend drok had, een briefje te fchryven. „ Als ge doch fchryven wilt,'* zeide zy, „ dan kunt gy daarmede ook wel eens van dienst zyn, en voor my aan een Mevrouw fchryven , die hier .eenige uuren van daan

woont:' Maar welk eene ontdekking heb

ik daarmede gedaan, myn waardrie 1 ik beef

van het hoofd tot de voeten. „ Wat dan?

>, vraagt gy. — Wel , ik zal het u zeggen. Myn' Tante zond my, om dien brief te fchryven , naar de .kleed-kamer , naast de kamer van den armen Belford, die, zoo als ik u in fcet begin van dezen brief gemeld heb , op L nieuws

Sluiten