Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< t6"4 )

'ér, Lucia, het karakter, of liever de befchryving van de perfoon en het verftand van uwe arme Fanny in zulke fterke bewoordingen, dat ik my fchaam om liet verder af te fchryven. Hy voegt 'er nog by — denk eens, Lucia, hoe zeer ik verbaasd wierd! — „ y Wentwrth, ik zweer u, by alle de magten des Hemels, ik zou deze waarde, beminnelyke Juffer door den geheiligdften band des ihuwelyks oogenbliklyk voor altoos de myne maaken, (zoo zeer heeft haar uitnemend verftand en gedrag myn hart betoverd) wierd ik niet door eer en dankbaarheid verbonden om *■

Hier eindigde, ongelukkig voor myne nieuwsgierigheid, het gefchrift; 'er was met meer dan ééne zyde van het papier afgefchreven: — maar ik had genoeg , Lucia l —Ach , Lucia, Lucia / kan het mooglyk zyn ? - ifc geloof waarlyk, dat myne verbeelding my bedrogen heeft. — Ik zou wel waerelden willen geven, om eens te mogen weten, welke die verbindtenisfen der dankbaarheid zyn , van welken hy fpreekt. — Verbindt cnhfen van dank» baarheid? - Ja, myn' waardfte, toen ik dit geheim ontdekt had , dat ik door den Heer Charles Belford bemind werd, dagtik,

dar.

Sluiten