Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C M 3

voor hem, zekerlyk met een zoo doorfl-aand kenmerk van fcbuld , als de misdadige voor,

zyn regter, en hy fcheen my met eene

meer dan gewoone oplettendheid te aanfchoii* wen, zoo zelfs, dat ik duidelyk befpeurde,

dat myn Tante zulks opmerkte: maar daar.

komt Caroline.

„ Indien het u gelieft, Madam " dit waren hare eigen woorden, „ van iets anders als van boeken en Schryvers te fpreken , dan is het vriendelyk verzoek van myn' Mama, dat gy oogenblikkelyk in haar kamer komt."

Wat of deze boodfchap beteèkent ? •

Doch eer ik van avond naar bed ga, zal ik het il mededeelen.

Ik had my zelve het verdriet wel kunnen^ {paaren, myn' waard fte, van het be fluit te nemen, om aan myn Tante te zeggen, dat ik my. met blydfchap naar elders begeven zou, om eenige kostwinng voor my te zoeken; want de goede Dame heeft uit eigen beweging my gezegd, dat ik myn goed maar pakken en vertrekken moest. Zy is , gelyk gy hoorer^

Z,ult* uitermate gramfioorig.

\eir

Sluiten