Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 172 2

gereed zyn zou om op woensdag te vertrekken,

Dingsdags '5 nachts.

Welk voorval, Lucia , heb ik u te verhaalen \ Ik zal myn best doen u het zelve zoo goed mede te deelen, als myne verwarde gedagten bet zullen toelaten. 'Myn Tante dronk, op verzoek van Belford, dezen achtermiddag in zyn kamer thee. ■■» Ik ongelukkige volgde haar van verre, fchoon ik wel wist, dat de goede Dame eenig voorwendfel hebben zou voor myne afwezigheid, zoo als ik op dat eigen oogenblik hoorde. „ Ik denk, ptmicyn,** zeide zy, „ dat gy het nu al te drok zult hebben met uwe kleeren te pakken, en dus geen tyd hebt om met ons te drinken—-—-* maar de Heer Gharles fprak voor my , en , nadat hy my geroepen had,

kwam ik binnen. Myne nichten waren

beide uitgegaan om den middag elders te flyten,

Maar laat ik u niet langer ophouden,

cn tot de gewigtige zaak overgaan, die my zoo ilerk gegriefd heeft. Terwyl wy bezig waren met thee drinken,

begon myn Tante het gefprek: ——— „ Wel,

Sluiten