Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m >

J&imiy, Wat is het weder van daag u! tra tintend fchoon ! ik hoop maar , dat wy het morgen Ook zoo goed zullen hebben. Hoewel, voor my is 't Hechts een tourtje; maar zult uw reis niet vóór vrydag of faturdag hebben afgelegd ; want ik denk het wel een honderd zeventien uuren ver is."

De Heer Belford fprong op van fchrik, en myn Tante met verbaasdheid in de reden vallende , vroeg by met eene beevende fiem, „ hoe, Mevrouw, zal Juffer Fanny ons gaan verlaten ?"

„ Zy gaat naar Londen," antwoorde myn Tante.

„ Naar Londen?" -~— Schreeuwde hy. — En zoo groot, myn'' waardlte, was zyne ontfteldheid, dat het thee-kopje uit zyn handen

viel. lk was tot de dood toe verfchrikr„

en vrees Je, dat myne Tante het merken mogt, maar gelukkig was zy bezig met verfche thee te zetten.

„ Ja," vervolgde zy, „ het is hoog tyd, dat zy eens om een kostwinning begint te denken. Het zal " zeker een lange reis voor het meisje zyn, maar zy moet doen zoo als andere behoeftige jonge vrouwsperfoonen , die noch

Sluiten