Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 185 )

XIV. BRIEF

Town of W , 10 van May.

A ch t Lucia , ik heb u een jammerlyk voorval

T. mede te deelen! doch 'onftel u niet

al te zeer, naardien ik, de Hemel zy gedankt,

eene volkomene gezondheid geniet. Hoe

zeer ik op den weg naar deze plaats tot den dood toe ben verfchrikt geweest, en by het fchryven dezes Hechts éénen onnozekn Schelling in de waereld heb, ftel ik echter deze geledene onheilen geheel ter zyde, vermits ik zoo

wel ben, als ik zou kunnen wenfchen. Ja,

Vriendin, ik ben op myne reis hier naar toe dezen avond door twee ftruikroovers aangetast

en beroofd. Denk eens, hoe ontfteld ik

geweest ben i Doch ik zal u, zoo goed ik

kan, een breedvoerig verhaal van dit fchriklyk voorval geven, en daarom zal ik met dezen M 5 mor-

Sluiten