Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( m)

morgen zei ven beginnen, toen ik Grimjlon-hwfe verliet.

Omtrend negen uur liet myn Tante my verzoeken , om in haar kamer te komen, en bood my met zeer veel Staatüe een bank-noot aan van tien pond , om myne reiskosten tot Londen goed te maaken, en vervolgens tot zakgeld, als ik my daar bevond: „ als deze

fom verteerd is," zeide zy zeer onbermhartig, dan kunt gy uw treurfpel laten drukken." — Zy gaf my eetl brief van aanbeveling mede asn Jufvrouw Bennet, een mode-kraamfter te Londen, by welke ik my, zoo zy zegt, voor drie Taar zou kunnen befteeden. — Om tien uur was mvn Tante's rydruig. voor de deur, ik vloog van de trappen af, en weg gingen wy: doch toen ik de kamer van den Heer Belford voorby zweefde, moet ik u bekennen, hoe zeer ik voorgenomen had dit niet te doen, dat ikhevig Werd aangedaan: Ach, gy bemlnlykltealler mannen, dit was myne-inwendige verzugting vergeet toch uwe arme Belton niet!

Toen ik de plaats overging, over welke men naar de huis-deur gaat. werd ik niet min ontroerd over het vriendelyk affcheid , welk de dienstboden, die my allen (dit moet ik tot

Sluiten