Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 198 )

jk my gelukkig gevoelde Ik kon echter nies

nalaten te zugten, toen ik om zeker perfoonto. Grimflon-houfe dagt'; -—wien ik daarmede bedoel, laat ik aan u zelve over omteraaden. , De avond was ongemeen fchoon, -— de gezichten rondfom verrukkende —-t en midden in dit aangename dagt ik weder aan myn rykdom. De bank-noot van myn Tante maakte met myn

beurs een eigendom, van vyftig ponden.

Welk een fom! ja my dagt, daar was nimmer verteeren aan. —~ En behalve dezen fchat bezat ik nog drie guinies van myn eigen, die ik «it de yerkooping yan myn's Vaders boeken had overgehouden.

Vol van gedagten over myn rykdom, liep de tyd ongevoelig voorby. De avond begon nu al te valten, fchoon wy nog eenige mylen moesten afleggen. —- Ik gaf den voerman, die een heel ordentlyk kaerel fcheen te wezen, myn vrees te kennen, dat het volftrekt donker zyn zou, eer ■wy te W—— kwamen,- doch hy ftelde my gerust, dat ik nergers voor behoefde te vreezen a terwyl hy lustig voort zou jaageu.

Ik haalde een van de raamen op, en begon weder by my zelve te overleggen, hoe ik al myn geld het best tot myn voordeel beleggen zou,

toen

Sluiten