Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 200 ^

legd had: en nog met dit alles niet te vreden, haalde hy beiden myne zakken geheel uit, en —

denk eens, hoe zeer my dit griefde nam de

yvooren Snuifdoos mede, die myn Lucia by haar vertrek my tot een gedagtenis gegeeven had, waarin ook de drie guinies waren, daar ik u te voren van gefchreven heb. Kortom, al wat ik in myn zakken had, tot het zilver zelfs, welkbyna een halve guinie bedroeg, namen zy mede.

„ Jy hebt nog meer," zeiden zy, „ wy weten dat zeker:'' Ik fprak het niet tegen.

„ Wel, myn Heeren ," zeide eindelyk de voerman , ontziet toch de arme jonge Jufvrouw een weinig."

„ Voor den d , Kaerel, hernam de eerfte

fchurk," als jy nog één woord fpreekt, dan flaan we jou de hersfens in."

„ Waarom neem je haar de Chais niet uit," riep de ander, „ dan kan je al haar kleêren doorzoeken ?. Ach, Lucia, hoe fchreeuwde ik.-

Zy pleegden echter verder geen geweld, maar zwoeren met verfchriklyke eeden, dat zy wel Wisten, dat ik nog rp,eer geld had Ik verklaarde hun , dat ik niets meer bezat. ■ „ In

Gods naam , myn Heeren, daar gy my van alles beroofd hebt , zegt my eens, hoezal ik nu myn reis;

ver-

Sluiten