Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c *°3 y

$elve wat water met hans - hoorn haaien, welk zy my te drinken gaf, want ik was weder op het punkt van te bezwymen. — Daarop loosde ik een vloed van traanen, die my zeer verligtte, en een weinig tot bedaaren bragt. De waardin ftond met het uiterst medeiyden tegen my over. Ongetwyffèld maakte zy uit myne netté kleeding op, dat ik een jonge Juffer van aanzien was, Eindelyk kwam de hospes zelf met de overige huisgenoten in de kamer, gevende allen hun teder medeiyden zoo met woorden

als gebaarden te kennen. Welke gebreken

dan de Engelfche Natie ook eigen mogen wezen,' vergeef my, Lucia, dat ik hier deze aanmerking maak — het medeiyden zeker kan naar myn gedagte onder dezen niet genoemd worden (*)

Maar

O) Wel, Nederlands cue Lezer, of Lezeres! ■ - Vergeef my, dar ik u deze vraag d* e!

—— Zoude Gy het hierin met Fanny wel eens zyn? —Zou medeiyden by een. Engelschman niet een wonderspreuk, of een onding wezen? Trouwens, wie

zal geen medeiyden in een herberg vinden ?

CS VïRTAALER.

Sluiten