Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 209 )

meer. - Het is reeds elf uur; ik moet

naar bed, zynde ter dood toe afgemat, en in

eene fchriklyke ongerustheid Van geest. In

Gods naam, Lucia, ik herhaal het nog eens,

wat ftaat my te doen? Niet meer dan

één Schelling in myn zak maar, daar

wordt aan de deur geklopt.En wie zou dit anders zyn, als de zorgvuldige Su*

fan met een kom hui van witte wyn. Zie

daar al. weder eene kwelling! Zy zeide my,

dat ik daar van drinken moest, en ging oogenbliklyk heert met deze woorden. „ Myn Jufvrouw, Madam, laat u haar compliment maaken, wenscht u een goeden nacht, en hoopt u morgen ochtend op tè wachten." ■

Ik ben vreezelyk verlegen, Lucia, met de beleefdheden van deze goede luiden. —. Weinig zullen zy kunnen denken, dat ik volflrekt een bedelaar'fter ben.

Welke zal nu de beste weg zyn om in te flaan ? — Tot myne wreede Tante te rug te

keeren, dit kan ik niet doen. — Neen

neen —ik wil liever myn vingers aan ftuk.

werken, dan dit ondernemen. Ach

Vriendin , hoe veele onkosten heb ik reeds' hier aan huis weder gemaakt? — Wat was O het

Sluiten