Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 213 )

ke men gister nog van al het weinige beroofde,

dat zy in de waereld had, gered heeft De

Hemel zal U daar voor beloonen!"

„ Wel zoo ,wel zoo !" zeide zy zeer koel.— „ Ik geloofde wel, dat men u alles ontroofd had,

om dat de voerman dit verzekerde; maar,

geen vrienden! —— dat verbaast my ! Ik

bid je, zeg my je naam eens — claar (leekt int» mers geen geheim in !"

„ Gantsch niet, Jufvrouw, ik heb geen geheimen. — Ik heb een braaven Vader verloo-

ren". Hierop gaf ik haar een kort bericht,

hoe ik eenigen tyd by myne naastbeftaanden geweest was, en hoe onbermhartig dezen my behandeld hadden; en hoe ik nu naar Londen zou doorgereisd zyn, indien men niet al myn gereed'geld geroofd, en my tot de uiterfte armoede gebragt had „ Ja Madam, „ zeide ik eindelyk, al fchreiende," myn toeftand'

is zoo droevig, dat, zoo gy niet "

„ Goede Hemel! „ viel zy my in de

rede " ik weet niet, wat ik van dit alles

denken moet! Een jong meisje alleen

hier door het land reizende ! Ik geloof

veeleer, dat je zo,o wat minnarytjes aan de hand

hebt» Alleen naar Londen te gaan / -

O 3 waar-

Sluiten