Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarlyk, Juffer, ge zyt my wel vreemd, maas neem het my niet kwaalyk, ik kan niet nalaten

O-m je verdagt te houden. En gy waart,

volgens je zeggen, vóór deze plundering van je geld, al ongelukkig? —— Ei, ei 2 — hoe

ligt kan iemand bedrogen worden! Ik dagt

in der daad uit je kleeding en uit je houding , dat je een jonge juffer van fatzoen en van een goede familie waan: maar men kan. tegenwoordig op de kleeding der meisjes geen ftaat meer maaken ! En wat denkt ge nu te Londen uit te voeren?"

„ Te werken, Madam, om 'erde kost mede te winnen. —— Ik bid u toch vriendelyk, verneem eens voor my naar de een of ander, die my als dienst - bode hebben wil! — Ach, Madam, denk eens hoe ongelukkig ik ben! — Ik heb niet meer dan één fchelhng in de wae2eld'\

„ Wel zoo! Zyt ge dan een beddaarfter? —

£n dan zou ik je recomtnandeeren! • Neen l

in 't geheel niet! —- Ik weet niets van je„ noch van de egtheidyan je verhaal; je kunt me heel gemaklyk wat wys g maakt hebben. —• Neen - neen - ik kan zulk een gedrag niet aanmoedigen, — Ik ben zetf moeder van

. kind a-

Sluiten